Accessos directes:
Taxi

Zona de Baixes Emissions

Aquest formulari no permet sol·licitar autoritzacions de circulació dintre de la ZBE. Ha de registrar el seu vehicle aquí i sol·licitar les autoritzacions diàries des de la seva área d’usuari.

Si us plau, ompliu totes les dades. És imprescindible per poder atendre el vostre missatge.
(* Informació obligatòria)

Dades personals

(Exemple: 403155214 / 457820)
Fitxers adjunts

Tamany màxim fitxer: 3 MB.
Extensions permeses: CSV;TXT;PDF;DOC;DOCX;ODT;JPG;TIF;PNG;XLS;XLSX.


No existeix cap fitxer adjunt.

Dades petició

  • Us informem que les vostres dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per donar resposta a les vostres peticions. Les vostres dades no seran cedides a tercers i només seran conservades per obligació legal com a part del registre d'expedients de l'AMB. Per a més informació consulteu la nostra Política de privacitat.

    Per tal d’accedir, rectificar o suprimir les vostres dades i exercir la resta dels vostres drets us podeu adreçar, adjuntant un còpia del DNI, a Serveis Jurídics, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, c/ 62, núm. 16-18 edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona o bé per instància genèrica.

    Tanmateix, l'acceptació d'aquestes condicions, suposa el consentiment al tractament de les vostres dades personals, per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat AMB_dades.

** No existeix cap fitxer adjunt al formulari. Cas que hi voleu adjuntar algun fitxer, utilitza l'apartat Fitxers Adjunts del formulari.