Accessos directes:

Objectes perduts

En el cas que hagueu perdut algun objecte a les nostres línies de transport, cal que us poseu en contacte amb la companyia a la qual pertany la línia indicant les dades del viatge:


Dia
Hora
Número de línia
Autobús o matrícula (si és possible)

Si l'objecte perdut ha estat trobat, cal passar a recollir-lo amb el DNI al lloc indicat per la companyia operadora.


Llistat i informació de companyies operadores