Accessos directes:

Sol·licitud de servei esporàdic


Recordeu mirar el camp “Comentaris del servei” al correu de resposta, per si hi ha alguna observació referent al servei

Dades personals

Dades personals

SERVEI SOL·LICITAT
Va amb acompanyant?
Va amb acompanyant?

Protecció de dades


Us informem que les vostres dades seran incorporades a una base de dades responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per portar a terme el tràmit i la sol·licitud. Les vostres dades no seran cedides a tercers i un cop donada resposta seran conservades per obligació legal com a part del registre d'expedients de l'AMB. Per a més informació, consulti la nostra Política de privacitat.

Per tal d’accedir, rectificar o suprimir les vostres dades i exercir la resta dels vostres drets podeu adreçar-vos a Serveis Jurídics, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, carrer 62, núm. 16-18, edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona, adjuntant una còpia del DNI, o bé per instància genèrica del portal web.

Tràmit:

Si el seu servei ha estat concedit rebrà la confirmació per e-mail el mateix dia que vostè fa la petició. En cas de no rebre aquesta confirmació via e-mail, haurà de sol·licitar aquest servei telefònicament al 93 486 07 52.