Accessos directes:
Taxi

Parades i altres temes

Si us plau, ompliu totes les dades. És imprescindible per poder atendre el vostre missatge.
(* Informació obligatòria)

Dades personals

(Exemple: 403155214 / 457820)
Fitxers adjunts

No existeix cap fitxer adjunt.

Dades del viatge

  • L'informem que les seves dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a donar resposta a les seves peticions. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop donada resposta seran conservades per obligació legal com a part del registre d'expedients de l'AMB. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat. Per tal d’accedir, rectificar o suprimir les vostres dades i exercir la resta dels seus drets adreçant-se adjuntant el seu DNI a Serveis Jurídic, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, c/ 62, núm. 16-18 edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona o bé al correu electrònic dels Serveis Jurídics de l’AMB (serveisjuridics@amb.cat).

** No existeix cap fitxer adjunt al formulari. Cas que hi voleu adjuntar algun fitxer, utilitza l'apartat Fitxers Adjunts del formulari.