Accessos directes:

Serveis especials PMRS - Barcelona

Servei de l’IMD i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. És un servei complementari per quan no hi ha transport públic adaptat. El poden demanar les persones amb mobilitat reduïda que tenen la targeta de transport especial (targeta blanca).

  • Serveis Esporàdics Serveis que no es repeteixen en horaris, origen i destinació, i no es poden programar amb antelació.

    Serveis Fixos Serveis que es repeteixen en horaris, origen i destinació i que es poden programar amb antelació.