Accessos directes:
Taxi

Sol·licitud de servei de transport fix: setembre 2019 – agost 2020

Dades personals

Dades personals

 

Tipus de desplaçament

SERVEI SOL·LICITAT

Dies de la setmana que el necessita:

Dies de la setmana que el necessita:

Motiu del servei

Calendari del servei

L'informem que les seves dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a donar resposta a les seves peticions. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop donada resposta seran conservades per obligació legal com a part del registre d'expedients de l'AMB. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat. Per tal d’accedir, rectificar o suprimir les vostres dades i exercir la resta dels seus drets adreçant-se adjuntant el seu DNI a Serveis Jurídic, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, c/ 62, núm. 16-18 edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona o bé al correu electrònic dels Serveis Jurídics de l’AMB (atenciojuridica@amb.cat).

Tràmit:

Anul · lacions de serveis concedits:

Un cop concedit, per anul · lar un servei fix cal trucar al telèfon: 93 486 04 56 . Qualsevol altre missatge que es registri no serà atès. Els serveis es poden anul · lar fins 1h abans de l'hora fixada de recollida.

Motius pels quals es pot demanar servei:

  • - Per assistir a un centre de dia especial per a persones amb discapacitat

  • - Per motius laborals.

  • - Per motius de formació reglada i ocupacional (Superior a l’ensenyament obligatori)

  • - Per realització d’activitats esportives.

Motius pels quals es pot denegar un servei:

  • - Quan el viatge és accessible i es pot fer en transport regular adaptat.

  • - Per manca d’acreditació(targeta de servei de transport especial).

  • - No haver vehicle disponible per a la realització del servei.

  • - Per cometre infraccions en l’ús del servei.

Horaris dels serveis:

7.00 del matí a les 24h de dilluns a dijous feiners i diumenges.

7.00 a 02.00 hores divendres, dissabtes i vigílies de festiu.

Per tal d’afavorir el màxim nombre possible d’usuaris, només es podran sol·licitar 10 serveis setmanals per persona.

Canvis en els serveis:

Cal sol•licitar els canvis per escrit a AMB Informació, Via Laietana, 33, 4art 1a- 08003 Barcelona, o bé per correu electrònic pmr@ambinformacio.cat .

L’IMD autoritzarà l’adjudicació del servei d’acord amb la normativa vigent.

Cal omplir totes les dades demanades per poder procedir a tramitar la sol•licitud.