Accessos directes:
Taxi

Subscripció al butlletí d'incidències i notícies

El nostre sistema de subscripció a avisos del servei proporciona via correu electrònic als usuaris registrats, informació de les incidències del seu interés. Planifique els viatges i conegueu en tot moment l'estat de la nostra xarxa de busos.

 1. Dades personals

  Dades personals

 2. Municipi i línies d'interès

  Municipi i línies d'interès

 3. Confirmació

  Confirmació

Dades personals

Dades de la subscripció

(*) La contrasenya ha de tenir almenys 8 caràcters, un minúscula, un majúscula i un caràcter especial (@$!%*?&)

És imprescindible que proporcionis una adreça vàlida, ja que hi rebràs els butlletins de notícies i, en cas d'oblit de la paraula de pas, un missatge amb una de nova.

Us informem que les vostres dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per donar resposta a les vostres peticions. Les vostres dades no seran cedides a tercers i només seran conservades per obligació legal com a part del registre d'expedients de l'AMB. Per a més informació consulteu la nostra Política de privacitat.

Per tal d’accedir, rectificar o suprimir les vostres dades i exercir la resta dels vostres drets us podeu adreçar, adjuntant un còpia del DNI, a Serveis Jurídics, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, c/ 62, núm. 16-18 edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona o bé per instància genèrica.

Tanmateix, l'acceptació d'aquestes condicions, suposa el consentiment al tractament de les vostres dades personals, per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat AMB_dades.

 1. Dades personals

  Dades personals

 2. Municipi i línies d'interès

  Municipi i línies d'interès

 3. Confirmació

  Confirmació