Accessos directes:

Subscripció al butlletí d'incidències i notícies

El nostre sistema de subscripció a avisos del servei proporciona via correu electrònic als usuaris registrats, informació de les incidències del seu interés. Planifique els viatges i conegueu en tot moment l'estat de la nostra xarxa de busos.

 1. Dades personals

  Dades personals

 2. Municipi i línies d'interès

  Municipi i línies d'interès

 3. Confirmació

  Confirmació

Dades personals

Dades de la subscripció

(*) La contrasenya ha de tenir almenys 8 caràcters, un minúscula, un majúscula i un caràcter especial (@$!%*?&)

És imprescindible que proporcionis una adreça vàlida, ja que hi rebràs els butlletins de notícies i, en cas d'oblit de la paraula de pas, un missatge amb una de nova.


Us informem que les vostres dades seran incorporades a una base de dades responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per portar a terme el tràmit i la sol·licitud. Les vostres dades no seran cedides a tercers i un cop donada resposta seran conservades per obligació legal com a part del registre d'expedients de l'AMB. Per a més informació, consulti la nostra Política de privacitat.

Per tal d’accedir, rectificar o suprimir les vostres dades i exercir la resta dels vostres drets podeu adreçar-vos a Serveis Jurídics, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, carrer 62, núm. 16-18, edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona, adjuntant una còpia del DNI, o bé per instància genèrica del portal web.

 1. Dades personals

  Dades personals

 2. Municipi i línies d'interès

  Municipi i línies d'interès

 3. Confirmació

  Confirmació