Accessos directes:
Taxi

Sol·licitud OpenData

Dades personals

Dades personals

Dades del projecte

Funcions a sol·licitar

: informació d’una línia en concret.

: informació de companyies, línies i recorreguts del municipi seleccionat.

: informació d’una línia modificada a partir d’una data seleccionada.

: informació de línies i enllaços a partir d’un municipi seleccionat.

: informació de companyies, línies i recorreguts.

: informació de les incidències existents donat una parada, una línia o una data.

: informació del transport públic disponible entre un origen i un destí.

: informació de parades amb línies associades per municipi seleccionat.

: informació d’arribada dels autobusos a partir d’una parada determinada.

: informació de totes les línies modificades a partir d’una data.

: informació dels trams relacionats amb les línies al municipi seleccionat.

: informació del transport públic disponible al voltant d’un lloc.

: informació del temps teòric d’una línia de bus per la data actual.

L'informem que les seves dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a donar resposta a les seves peticions. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop donada resposta seran conservades per obligació legal com a part del registre d'expedients de l'AMB. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat. Per tal d’accedir, rectificar o suprimir les vostres dades i exercir la resta dels seus drets adreçant-se adjuntant el seu DNI a Serveis Jurídic, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, c/ 62, núm. 16-18 edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona o bé al correu electrònic dels Serveis Jurídics de l’AMB (atenciojuridica@amb.cat).