Accessos directes:
Taxi

L'AMB AFEGEIX 38 PANELLS D’INFORMACIÓ I 20 MARQUESINES NOVES I REMODELA 18 DE LA SEVA XARXA DE PARADES

Des de finals del mes de juny, els viatgers de línies d’autobús de l’àrea metropolitana de Barcelona tenen a la seva disposició 38 nous panells d’informació a l’usuari (PIU) per conèixer el temps d’espera i altres informacions sobre el transport públic, gràcies a la incorporació de 20 noves marquesines i la remodelació de 18 d’existents.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha incorporat aquestes 20 noves marquesines a la seva xarxa i n’ha remodelat 18 d’existents en el marc del Pla d’implantació de marquesines aprovat a principis d’any, amb l’objectiu d’oferir un servei de més qualitat als usuaris del transport públic amb autobús.

Aquesta actuació és una primera fase del Pla el qual preveu la instal·lació, en 5 anys, d’un total de 65 marquesines noves i la remodelació d’altres 60 per tal que incorporin les mateixes millores tècniques i de disseny i ofereixin el mateix nivell de qualitat que les noves.
Aquest Pla afecta només a les marquesines de titularitat de l’AMB, format actualment per 222 unitats distribuïdes en 8 municipis. Quan acabi el Pla d’implantació, el 48% de les marquesines propietat de l’AMB (125 sobre 262) hauran incorporat el PIU i la resta de millores.
38 panells informatius més
L’element més destacat que incorporen tant les marquesines noves com les remodelades és la presència de panells d’informació a l’usuari (PIU) que informen del temps d’espera i altres informacions d’interès per als viatgers. Aquest panell funciona amb tecnologia de LED de baix consum, de color àmbar d’alta intensitat per a millorar la visibilitat i conté 3 línies de text.
Els PIU disposen d’un sistema per a invidents per informar de les dades de forma acústica, quan és accionat per un comandament homologat (sistema Cyberpass).
Altres millores tecnològiques i de disseny
El disseny de la nova marquesina correspon a un desenvolupament de les característiques del model Pal·li, que ha estat àmpliament utilitzat. Altres millores complementàries que aporta la nova marquesina Pal·li i que també s’han aplicat a les remodelades són:
- Element identificador de parada: per primera vegada s’incorpora un element visual que permet identificar l’existència d’una parada d’autobús. Consisteix en un prisma triangular de policarbonat translúcid de color blanc, am el pictograma de l’autobús. Sobresurt per sobre del sostre de la marquesina de manera que és visible des de qualsevol angle. Durant la nit està retroil·luminat per indicar que en aquella marquesina para el servei Nitbus.
- Recolzament isquiàtic i nous bancs: el recolzament isquiàtic és una novetat introduïda per facilitar el descans de la gent que no pot seure, i dona compliment a la normativa d’accessibilitat. Els nous bancs s’han reforçat respecte els anteriors i disposa de reposabraços, de gran utilitat per a la gent gran en el moment de seure i aixecar-se.
- Il·luminació interior: el disseny de les noves marquesines disposa d’il·luminació per a la zona de sota la coberta formada per 4 punts de llum LED de baix consum. Una de les làmpades està orientada específicament a il·luminar el quadre d’horaris i plànols per facilitar la seva lectura en condicions d’escassa llum ambiental.
- Element identificador de línies: per sobre de la coberta se situa un element de suport per als adhesius identificadors de les línies que hi paren. Està retroil·luminat per a una major visibilitat. 
Aquest Pla d’implantació de noves marquesines es desenvolupa en el marc del contracte adjudicat a l’empresa CEMUSA, per acord del Consell metropolità del 7 d’abril de 2011, pel subministrament, instal·lació, manteniment i gestió de la xarxa de 202 marquesines a les parades d’autobús a diversos municipis de l’àrea metropolitana, a les que s’hi ha de sumar les de nova implantació.

Tornar