Accessos directes:
Taxi

Modificació del recorregut al carrer de l'Acer

Dilluns 10.02.2020

Afectacions

Línies:
Municipis afectats:
BARCELONA
Parades afectades:
  • 003212 -Acer (Plom, Torn)
  • 003213 -Acer (Davant Arnes)
  • 003214 -Metal·lúrgia (Passat Motors)
  • 009621 -Plom (Acer, Metal·lúrgia)

Incidència

A partir del dilluns 10 de febrer de 2020 i durant 1 any aproximadament, modificació del recorregut al carrer de l'Acer de Barcelona, afectant a la línia 125 que serà desviada tal com s'indica al plànol següent:

Tornar