Accessos directes:
Taxi

Modificació del recorregut al carrer de l'Acer

Dilluns 10.02.2020

Afectacions

Línies:
Municipis afectats:
BARCELONA
Parades afectades:

Incidència

A partir del dilluns 10 de febrer de 2020 i durant 1 any aproximadament, modificació del recorregut al carrer de l'Acer de Barcelona, afectant a la línia 125 que serà desviada tal com s'indica al plànol següent:

Tornar