Accessos directes:
Taxi

Modificació del recorregut al carrer Pla de Fornells

Dimarts 08.10.2019

Afectacions

Línies:
Municipis afectats:
BARCELONA
Parades afectades:
  • 002513 -Mina de la Ciutat (Pla de Fornells, Ballot)
  • 008299 -Pla de Fornells (Vidal, Mina de la Ciutat)

Incidència

A partir del dimarts dia 8 d'octubre de 2019 i durant 1,5 mesos aproximadament, modificació del recorregut al carrer Pla de Fornells de Barcelona, afectant el recorregut de la línia 81 que serà desviada tal com s'indica al plànol següent:

Tornar