Accessos directes:
Taxi

Modificació provisional del recorregut

Dimecres 28.08.2019

Afectacions

Línies:
Municipis afectats:
CASTELLDEFELS
Parades afectades:
  • 106997 -Rbla. Blas Infante (Dr. Marañón, Cid)
  • 106998 -Rbla. Blas Infante (Cid, Sant Rafael)
  • 106999 -Agustina d'Aragón (Murillo, Giralda)

Incidència

Tots els dimecres des del dia 28 d'agost de 2019, a causa del Mercat Municipal, la línia CF1 modificarà el seu recorregut habitual tal com s'indica al plànol següent:

Tornar