Accessos directes:

Serveis Fixos

Tràmit:

 • Cal sol·licitar-los per escrit a AMB Informació, Via Laietana, 33, 4art 1a- 08003 Barcelona, o bé pel següent formulari web:

  Sol·licitud de serveis fixos de transport adaptat
  (Enviament en línia)

  Sol·licitud de serveis fixos de transport adaptat
  (Format PDF per impressió i posterior enviament per correu)

 • Es concedeixen per un termini màxim d'un any i caldrà renovar-los anualment. Així doncs, tenir servei un any no pressuposa tenir-ne el següent.
 • El període per sol·licitar i/o renovar el servei és a partir del dia 1 d'abril fins al 15 de maig i la sol·licitud farà referència als serveis del setembre del mateix any a l'agost de l'any següent.
 • Es notificarà per escrit durant el mes de juliol, la concessió o denegació del servei.

Anul·lacions de serveis concedits:

Una vegada concedit, per anul·lar un servei fix cal trucar al telèfon: 93 486 04 56. Qualsevol altre missatge que s'hi registri no serà atès.

Els serveis es poden anul·lar fins a 1 h abans de l'hora fixada de recollida.

Motius pels quals es pot demanar servei:

 • Per assistir a un centre o taller ocupacional degudament registrat.
 • Per assistir a un centre de dia especial per a persones amb disminució.
 • Per motius laborals.
 • Per motius de formació reglada i ocupacional (Superior a l'ensenyament obligatori).
 • Per realització d'activitats esportives.

Motius pels quals es pot denegar servei:

 • No ser beneficiari del servei.
 • Quan el viatge és accessible i es pot fer en transport regular adaptat.
 • Per manca d'acreditació (targeta de servei de transport especial).
 • No haver-hi vehicle disponible per a la realització del servei.
 • Per cometre infraccions en l'ús del servei.

Horaris dels serveis:

 • De 7.00 del matí a 24:00 h de dilluns a dijous feiners i diumenges.
 • De 7.00 a 02.00 hores divendres, dissabtes i vigílies de festiu.

Nombre de serveis:

Per tal d'afavorir el màxim nombre possible d'usuaris, només es podran sol·licitar 10 serveis setmanals per persona.

Canvis en els serveis:

Cal sol·licitar els canvis per escrit a AMB Informació, Via Laietana, 33, 4art 1a- 08003 Barcelona, o bé per correu electrònic pmr@ambinformacio.cat.

L'IMD autoritzarà l'adjudicació del servei d'acord amb la normativa vigent.