Accessos directes:
Taxi

Sol·licitud de servei esporàdic

Recordem que el 24 de Setembre el formulari estarà tancat. A continuació es detallen els canvis en les sol·licituds:

Dia del servei Dia de sol·licitud per formulari
24/09/2019 20/09/2019
25/09/2019 20/09/2019
26/09/2019 23/09/2019
Dades personals

Dades personals

SERVEI SOL·LICITAT
Va amb acompanyant?
Va amb acompanyant?

L'informem que les seves dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a donar resposta a les seves peticions. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop donada resposta seran conservades per obligació legal com a part del registre d'expedients de l'AMB. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat. Per tal d’accedir, rectificar o suprimir les vostres dades i exercir la resta dels seus drets adreçant-se adjuntant el seu DNI a Serveis Jurídic, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, c/ 62, núm. 16-18 edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona o bé al correu electrònic dels Serveis Jurídics de l’AMB (atenciojuridica@amb.cat).

Tràmit:

Li recordem que per a la sol·licitud de serveis via web, s'ha de realitzar amb una antelació de 48 hores laborables, de dilluns a divendres (de 8 a 19 hores).

Si el seu servei ha estat concedit rebrà la confirmació per e-mail el mateix dia que vostè fa la petició. En cas de no rebre aquesta confirmació via e-mail, haurà de sol·licitar aquest servei telefònicament al 93 486 07 52.

Li informem que el calendari de peticions és el següent:

ServeisDia de petició
dimartsdivendres
dimecresdilluns
dijousdimarts
divendresdimecres
dissabte, diumenge i dillunsdijous

Recordeu que aquest calendari és per 48 hores laborables, si hi ha un dia festiu es veurà afectat.