Accessos directes:
Taxi

Subscripció al butlletí d'incidències i notícies

El nostre sistema de subscripció a avisos del servei proporciona via correu electrònic als usuaris registrats, informació de les incidències del seu interés. Planifique els viatges i conegueu en tot moment l'estat de la nostra xarxa de busos.

 1. Dades personals

  Dades personals

 2. Municipi i línies d'interès

  Municipi i línies d'interès

 3. Confirmació

  Confirmació

Dades personals

Dades de la subscripció

(*) La contrasenya ha de tenir almenys 8 caràcters, un minúscula, un majúscula i un caràcter especial (@$!%*?&)

És imprescindible que proporcionis una adreça vàlida, ja que hi rebràs els butlletins de notícies i, en cas d'oblit de la paraula de pas, un missatge amb una de nova.

L'informem que les seves dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a donar resposta a les seves peticions. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop donada resposta seran conservades per obligació legal com a part del registre d'expedients de l'AMB. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat. Per tal d’accedir, rectificar o suprimir les vostres dades i exercir la resta dels seus drets adreçant-se adjuntant el seu DNI a Serveis Jurídic, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, c/ 62, núm. 16-18 edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona o bé al correu electrònic dels Serveis Jurídics de l’AMB (atenciojuridica@amb.cat).

 1. Dades personals

  Dades personals

 2. Municipi i línies d'interès

  Municipi i línies d'interès

 3. Confirmació

  Confirmació