Accessos directes:
Taxi

L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA IMPULSA UNA XARXA DE PUNTS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS EN COL·LABORACIÓ AMB ELS MUNICIPIS

Amb l’objectiu de recolzar i fomentar l’ús del vehicle elèctric (VE) com un element més de la mobilitat sostenible, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) està impulsant la creació d’una xarxa de punts de recàrrega distribuïda al llarg del territori metropolità, com a primera actuació en el marc d’un Pla de promoció de l’ús del vehicle elèctric a l’AMB.

Responsables i tècnics de l'AMB durant la jornada per impulsar el vehicle elèctricPer aquest motiu, s’ha celebrat una jornada tècnica per informar als responsables polítics i tècnics de mobilitat dels ajuntaments metropolitans sobre la voluntat de l’AMB d’iniciar, en col·laboració amb els municipis, un estudi per dissenyar una proposta per constituir i ampliar aquesta xarxa de punts de recàrrega de VE a l’àmbit metropolità.
Així ho va anunciar Antoni Poveda, vicepresident de Transport i Mobilitat de l’AMB, qui va presidir la trobada i va remarcar el fet que “les administracions i els ajuntaments tenim la responsabilitat de fomentar la sostenibilitat i des de la mobilitat, una de les principals contribucions que es pot fer és reduir les emissions contaminants procedents del trànsit. Per això, és molt important donar un missatge clar a la societat que recolzem formes de mobilitat més sostenibles, com el vehicle elèctric, amb mesures concretes com les que estem plantejant des de l’AMB i els ajuntaments”.
La jornada tècnica va comptar amb la presència de representants de l’Institut Cerdà, a qui l’AMB ha encarregat l’execució tècnica de l’estudi, com a experts en aquesta matèria. Des de l’Institut Cerdà van exposar l’estat de la qüestió als assistents a la reunió. Com a principal conclusió, van assenyalar que els patrons de mobilitat a l’àrea metropolitana consisteixen en recorreguts adaptables als condicionants tecnològics del vehicle elèctric, doncs l’autonomia energètica que aquests vehicles ofereixen, actualment, ja supera àmpliament la que els conductors necessiten per als seus desplaçaments metropolitans.
Però també, es va remarcar com a molt important per a l’expansió d’aquest tipus de cotxes, el fet que és imprescindible la preexistència o existència d’una xarxa de punts de recàrrega de VE, tant en l’àmbit privat (els anomenats punts vinculats, d’ús particular), com en l’àmbit públic (els anomenats punts no vinculats, disponibles per a qualsevol usuari de VE).
En aquest sentit, la iniciativa de l’AMB per liderar la creació d’una xarxa de punts de recàrrega de VE en els municipis que la conformen és fonamental, doncs com va demanar Antoni Poveda “des de les administracions hem de centrar els esforços a incentivar i facilitar la instal·lació d’aquests punts de recàrrega tant públics com privats, doncs estem en un punt de partida que ens ha de posicionar clarament com a impulsors del VE i avançar després en altres idees i accions complementàries”. Entre les accions complementàries, els representants dels ajuntaments van apuntar, en el torn de paraules, que des dels consistoris es podrien aplicar polítiques afavoridores del VE, de tipus fiscal (reduccions en l’impost de circulació, exempció de pagament en zones blava,etc...) i també de tipus normatiu (mitjançant l’aprovació d’ordenances que obliguin a les noves llicències de construcció d’habitatges a incloure punts de recàrrega en els pàrquings privats, per exemple).
Assistents a la jornada sobre el VE organitzada per l'AMBAquest Pla, s’inscriu en el marc de les atribucions de l’AMB per impulsar la mobilitat sostenible en el seu territori, entre les quals es troba la promoció dels mitjans de transport que suposen un menor consum energètic i un nivell més baix d’emissions contaminants, com és el vehicle elèctric.
La primera acció d’aquest pla d’impuls que ara endega l’AMB és aquest estudi per dissenyar una proposta per constituir i ampliar una xarxa de punts de recàrrega de vehicles a l’àmbit metropolità. Per això s’identificarà la localització optima dels nous punts de recàrrega tot tenint en compte criteris de població, de visibilitat dels punts i especialment dels nodes generadors i atractors de mobilitat especialment adaptables al vehicle elèctric. 
Dins d’aquesta xarxa es buscaran sinergies amb operadors i agents privats que puguin ampliar la cobertura de la xarxa en empreses, pàrquings privats, centres comercials i d’oci, etc.
A més es proposaran criteris pel desenvolupament d’un sistema de gestió i control de la xarxa de recàrrega que sigui compatible amb altres sistemes ja existents a l’àmbit com per exemple la Xarxa Live de Barcelona.
L’AMB ja va participar al llarg del 2011 d’un estudi previ, també realitzar per l’Institut Cerdà, i que tenia per objectiu identificar potencialitats i factors clau per la introducció del vehicle elèctric. Aquest estudi concloïa que una gran quantitat dels patrons de mobilitat a l’AMB consisteixen en recorreguts adaptables al vehicle elèctric. També es feia patent la conveniència de potenciar les infraestructures de recàrrega de vehicles tan a nivell d’us privat, com a nivell públic, així com la necessitat d’implementar polítiques actives de mobilitat a favor d’aquest tipus de vehicles.

Tornar