Accessos directes:

DONACIÓ DE VUIT AUTOBUSOS METROPOLITANS A LA REPÚBLICA DE CUBA

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), responsable de gestionar la mobilitat del territori, dóna sortida als vehicles retirats del servei mitjançant projectes de cooperació internacional en països en vies de desenvolupament

Dins del marc del programa de donacions d’actius de transport per a projectes de cooperació internacional, vuit autobusos procedents de línies del bus metropolità han arribat avui a la terminal de contenidors del port de Barcelona. Està previst que el proper 20 de juny s’embarquin en un vaixell amb destinació a L‘Havana.

Aquesta donació és resultat del conveni de col•laboració signat entre el Centro de Coordinación para la Colaboración Internacional a la Cultura Cubana, l’AMB i Oliveras, S.L. i Rosanbus, S.L., com a empreses de transport metropolità aportadores dels vehicles.

Aquestes vuit unitats, en situació de baixa del seu servei actiu, però en correctes condicions de funcionament i conservació, es destinaran al Centro Nacional de Escuelas de Arte de Cuba per al projecte “Mobilitat dels estudiants de les Escoles d’Art de Cuba”, que preveu donar servei de transport a uns 3.300 estudiants diàriament, tant a la ciutat de L’Havana com a d’altres províncies del país. El proper dia 5 de juliol és la data prevista d’arribada de la flota a la capital cubana.

Les iniciatives de cooperació metropolitana parteixen sempre del respecte per les prioritats de desenvolupament dels països receptors. Els projectes poden ser tant de cooperació directa com indirecta, modalitat mitjançant la qual es dóna suport a projectes d’iniciativa dels ajuntaments i de les ONGD de l’àrea metropolitana.

A més, l’AMB intenta prioritzar els projectes que tenen relació amb els serveis que normalment ofereix a la ciutadania, amb l’objectiu d’aportar la singularitat metropolitana i l’especialització tècnica com a valor afegit.

De la mateixa manera, l’AMB busca sempre concertar els programes de cooperació amb ajuntaments metropolitans i altres administracions públiques, així com amb les xarxes de ciutats de les quals forma part.


Arxius adjunts:

Tornar