Accessos directes:
Taxi

Sol·licitud de servei esporàdic

Dades personals

Dades personals

SERVEI SOL·LICITAT
Va amb acompanyant?
Va amb acompanyant?

Protecció de dades


Us informem que les vostres dades seran incorporades a una base de dades responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per portar a terme el tràmit i la sol·licitud. Les vostres dades no seran cedides a tercers i un cop donada resposta seran conservades per obligació legal com a part del registre d'expedients de l'AMB. Per a més informació, consulti la nostra Política de privacitat.

Per tal d’accedir, rectificar o suprimir les vostres dades i exercir la resta dels vostres drets podeu adreçar-vos a Serveis Jurídics, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, carrer 62, núm. 16-18, edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona, adjuntant una còpia del DNI, o bé per instància genèrica del portal web.

Tràmit:

Si el seu servei ha estat concedit rebrà la confirmació per e-mail el mateix dia que vostè fa la petició. En cas de no rebre aquesta confirmació via e-mail, haurà de sol·licitar aquest servei telefònicament al 93 486 07 52.