Accessos directes:

Preguntes freqüents

Per facilitar la navegació i respondre de manera immediata els dubtes presentats pels nostres usuaris, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, posa a la vostra disposició una col·lecció de preguntes freqüents que habitualment sorgeixen en consultar el nostre portal web.

Aquí trobareu les respostes a les preguntes que puguin sorgir.

En cas que no trobeu la resposta, podeu enviar-nos-la utilitzant el nostre formulari web.

Selector de categories
 • Qui pot sol·licitar la T-12?

  La Targeta T-12 és un títol de transport per als nens i les nenes de 4 a 13 anys, ambos inclosos, que els permet fer, gratuïtament, un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, dins la mateixa zona tarifària en què resideixi el nen o la nena.

  Si el menor resideix en un dels 18 municipis de la zona 1, pot tramitar la targeta T-12  a través del nostre web:

  www.ambmobilitat.cat

  En canvi, si el menor resideix fora de la zona 1, adreceu-vos a:

  www.t-12.cat

 • Com renovar la T-12?

  La renovació es realitzarà sense cap cost pel beneficiari i de forma automàtica. La nova Targeta T-12 es rebrà al domicili sense necessitat de tramitar una nova sol·licitud.

  D'aquesta manera, la renovació es farà d'ofici i sense càrrec econòmic per al titular de la T-12.

  Si durant el temps de vigència de la T-12, és necessari sol·licitar un duplicat per pèrdua o sostracció; l'únic requeriment serà el pagament previ de cost de gestió i emissió del nou títol (35 €).

 • La T-12 i la zona tarifària

  La Tarjeta T-12 es un título de transporte de 1 zona tarifaria, que permite hacer un número ilimitado de desplazamientos en los medios de transporte público integrados (Metro, FGC, Renfe Rodalies, Tranvía y los Autobuses urbanos e interurbanos), sólo dentro de la misma zona tarifaria en la que resida el niño o la niña.

  Por ejemplo, no es posible que un menor de la zona 1 pueda hacer desplazamientos fuera de los municipios de esta zona tarifaria, por ejemplo, en la zona 2.

  Puede consultar la zona a la que pertenece el municipio en que el menor reside en el siguiente enlace:

  http://www.atm.cat/web/ca/veure.php?pdf=ca/mapazonificacio.pdf&h=700

   

 • Canvi de zona tarifària

  En cas de canvi de municipi de residència i de zona tarifària, el pare/mare/tutor legal pot sol·licitar una nova targeta amb el canvi de zona tarifària. La reedició es farà contra el pagament dels costos establerts d'emissió i gestió (35 €).


  Si la tramitació d'aquest duplicat es fa de manera telemàtica, cal fer-ho a través de l' accés privat de la T-12 del nostre portal.

   Per a la tramitació del duplicat via web, és necessarri estar registrat en el sistema.

   

   

 • Un mateix titular pot tenir més d’una targeta?

  No, no es pot. La Targeta T-12 és un títol de transport personal i no una mera targeta acreditativa. No és possible expedir títols genèrics ni disposar de diferents targetes alhora. Evitant, d’aquesta manera, l’ús fraudulent de la Targeta T-12 i garantint els beneficis d’ús d’aquest títol, única i exclusivament per la persona titular de la mateixa

   

 • Com demanar un duplicat en cas de pèrdua o robatori?

  En cas de pèrdua o robatori de la targeta se'n podrà sol·licitar una nova emissió. La reedició de la targeta es farà previ pagament dels costos establerts d'emissió i gestió (35 €).

  Pot obtenir l’imprès de la sol·licitud del duplicat de la Targeta T-12:

  • Al nostra pàgina web, a través de l' accés privat (cal estar registrat o bé donar-se d'alta).
  • Al nostra pàgina web, la versió editable i imprimible
  • A les oficines d'atenció al ciutadà del seu ajuntament.
  • A les oficines d’atenció al client dels operadors de transport.
 • Documentació necessària per al duplicat per pèrdua o robatori

  Cal emplenar l'imprès amb les dades del menor i del responsable (pare / mare / tutor legal).

  No cal ni el document del menor ni la signatura, sempre i quan, el document identificatiu (DNI, Passaport, NIE) continuï sent el mateix, i quan la persona responsable que sol· licita el duplicat coincideix amb la persona responsable que va fer la primera sol · licitud del títol de transport.

  La reedició de la targeta es farà previ pagament dels costos establerts d'emissió i gestió (35 €).
   

  Durant el període de tramitació del duplicat, no s'expedeixen títols provisionals.

 • Quan la T-12 no funciona

  En cas de mal funcionament de la targeta i que aquesta sigui rebutjada per les màquines validadores, el personal de les estacions o dels autobusos facilitaran un canvi provisional de la targeta per un període de 30 dies. El titular del títol de transport rebrà, sense cap cost addicional, un duplicat de la targeta original al domicili.

  Si fóra necessari un segon bescanvi, caldrà contactar amb el Departament de la Targeta T-12 a través del Telèfon 010 o bé, per correu electrònic a info@ambmobilitat.cat

   

 • Quan i com es rep la T-12?

  Dins del període de 30 dies a partir de la data recepció de la sol·licitud, la persona beneficiària rebrà al seu domicili la targeta T-12 personalitzada.

  L’enviament de la Targeta T-12 és per carta certificada, ja que d’aquesta manera queda garantida la recepció de la mateixa mitjançant la firma del destinatari o bé d’una persona autoritzada.

  En el cas de no poder ser entregada, s’adverteix amb un avís al receptor que té un termini de 15 dies per recollir el document a l’Oficina de Correus pertinent. En aquest avís d’entrega, Correus informa de la documentació necessària a presentar per a la seva recollida. En el cas d’un menor, cal aportar el llibre de família i el DNI per a la identificació.

 • Cal que el menor tingui DNI/NIE/passaport?

  Sí, és totalment imprescindible que el menor tingui DNI, passaport o NIE, i que estigui en vigor.

  Els beneficis derivats de la utilització d'un títol de transport gratuït, amb viatges il· limitats i integrats (totes les maneres de transport, totes les zones tarifàries) exigeixen que sigui un títol personalitzat i necessari que l'usuari del títol acrediti que és el seu titular, amb la finalitat d'evitar el frau que pot produir-se.

  Per comoditat de l'usuari s'accepta la fotocòpia del document identificatiu per al seu acompanyament. En el cas de NIE, s'accepta la sol·licitud de renovació del document.