Accessos directes:
Taxi

Subscripció al butlletí d'incidències i notícies

El nostre sistema de subscripció a avisos del servei proporciona via correu electrònic als usuaris registrats, informació de les incidències del seu interés. Planifique els viatges i conegueu en tot moment l'estat de la nostra xarxa de busos.

 1. Dades personals

  Dades personals

 2. Municipi i línies d'interès

  Municipi i línies d'interès

 3. Confirmació

  Confirmació

Dades personals

Dades de la subscripció

(*) Ha de tenir entre 4 i 20 caràcters (lletres o nombres) i no pot incloure espais en blanc ni caràcters especials com 'ñ' o accents.

És imprescindible que proporcionis una adreça vàlida, ja que hi rebràs els butlletins de notícies i, en cas d'oblit de la paraula de pas, un missatge amb una de nova.

L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA es compromet, explícitament, a mantenir totes les dades que ens faciliteu en la màxima confidencialitat i a no proporcionar-les en cap cas a tercers. Les dades que ens faciliteu en qualsevol dels formularis de la web o per utilitzar les nostres aplicacions no es destinaran en cap cas a cap altra finalitat, ni es lliuraran a terceres parts, d'acord amb els principis de protecció de les dades de caràcter personal de la LOPD (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, BOI 14-12-99). D'acord amb aquesta mateixa llei, informem que les dades personals que poguessin contenir en els formularis, consten a la nostra base de dades de Barcelona, a la Via Laietana, 33, 4art 1a- 08003 Barcelona i estan incorporades en un fitxer automatitzat, prèviament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades. Per a exercir el dret d’accés, rectificació o cancel•lació, en relació a les esmentades dades, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al telèfon 93 291 80 90 o per correu electrònic a info@ambmobilitat.cat. Aquesta Llei orgànica, modificada per Llei 62/2003, de 30 de desembre (BOI 31/12/2003), pretén garantir i protegir, en tot allò que fa referència al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal i familiar.

 1. Dades personals

  Dades personals

 2. Municipi i línies d'interès

  Municipi i línies d'interès

 3. Confirmació

  Confirmació