Accessos directes:
Taxi

MÉS DE MIG MILIÓ DE VIATGERS HAN FET SERVIR LA LÍNIA L79 EN EL PRIMER ANY DE FUNCIONAMENT

 

La línia L79 es va posar en funcionament el mes de Novembre de 2010. És la primera línia de transport públic que connecta de forma directa –sense transbordament- el municipi de Sant Boi de Llobregat amb la part alta de la Diagonal de Barcelona, passant per Cornellà de Llobregat i Sant Joan Despí.
En el primer any, des de la seva posada en servei, 523.586 viatgers han utilitzat l’L79 i segons una enquesta realitzada per l’AMB entre els usuaris de la línia es desprèn que, globalment, el nivell de satisfacció és molt alt, ja que han puntuat el servei que els ofereix l’L79 amb un 8,42 de mitjana (en una escala on 0 és molt malament i 10 molt bé).
 
Satisfacció amb la freqüència, puntualitat, rapidesa...

- Els índexs de satisfacció dels viatgers també són molt positius en relació a aspectes concrets com la freqüència (temps d’espera), rapidesa (que trigui poc a portar-te a destí), puntualitat (compliment d’horari previst), seguretat en la conducció, informació i atenció al client, neteja etc... Globalment aquests i altres aspectes presenten un índex de satisfacció entre els clients de 82,01 (en una escala de 0 a 100).

 Autobusos de la línia L79
- És destacable el fet que un 80,8% dels enquestats declara que hagués pogut fer el mateix desplaçament amb un altre mitjà de transport, però opta per la línia L79.
 
Entre els mitjans descartats, el cotxe particular (ja sigui com a conductor o acompanyant) és citat, entre altres, per prop d’un 25% dels enquestats.
 
 
Perfil del viatger
- Un 88% dels enquestats resideix al municipi de Sant Boi de Llobregat
- Gairebé el 70% dels viatgers tenen menys de 35 anys, essent l’edat mitjana d’aquests de 31 anys.
- Un 69% d’usuaris són dones.
- Un 34,6% d’usuaris són estudiants .
- El 65,4% de clients viatja amb la T-10 com a títol de transport.
 
Índex de qualitat
Finalment, cal dir que la línia L79 obté un índex de qualitat del 97,4% segons els estudis de qualitat que es fan del servei mitjançant inspeccions per mitjà del sistema del client ocult.

Tornar