Accessos directes:
Taxi

Tarifació social i ambiental

L'objectiu dels títols de tarifació social és facilitar a les persones grans, o amb discapacitats, i que disposin d'escassos recursos econòmics l'accés als serveis de transport metropolitans, com a un estímul per a la participació i la vida ciutadana. La Targeta rosa metropolitana compleix aquest objectiu.

Una altra de les línies d'actuació que segueix l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és introduir millores en el sistema de transport públic que afavoreixin la mobilitat de les persones amb disminució per potenciar-ne la integració; actuació que es tradueix en mesures concretes com ara la creació del Passi metropolità d'acompanyant.

  • Targeta T-16 Formulari per a dirigir dubtes, queixes i suggeriments referents a la gestió de la targeta T-16. No oblidi detallar les dades associades a la tarjeta objecte del formulari.

    Targeta Rosa Metropolitana Consulta les condicions de la targeta de transport que permet que la gent gran (edat variable segons municipi) o amb discapacitat viatgi gratuïtament o amb tarifa reduïda.

  • Targeta T-4 metropolitana Accedeix a les condicions i preu de la T-4 per als posseïdors de la Targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda

    Passi metropolità d'acompanyantFormulari per a dirigir dubtes, queixes i suggeriments referents a la gestió del Passi Metropolità d’Acompanyant. No oblidi detallar les dades associades a la tarjeta objecte del formulari.

  • T-VerdaInforma't de la targeta T-Verda que permet utilitzar de forma il·limitada i gratuïta els serveis de transport públic.