Accessos directes:
Taxi

Trasllat definitiu de parada al passeig Calvell

Dilluns 03.08.2020

Afectacions

Línies:
Municipis afectats:
BARCELONA
Parades afectades:
  • 001022 -Pg. Calvell (Rbla. Poble Nou, Ptge. Aymà)

Incidència

A partir de dilluns 3 d’agost de 2020 trasllat definitiu de la parada -001022- al passeig Calvell. Tal i com s'indica al plànol següent:

Tornar