Accessos directes:

Línia SF2

Hores de pas per Pl. Estació

El compliment d'aquest horari està subjecte a les afectacions de la via pública. L’horari de pas és aproximat.

SOLER i SAURET - De dilluns a divendres feiner (excepte agost)

 • 6:30
 • 6:50
 • 7:10
 • 7:30
 • 7:50
 • 8:10
 • 8:30
 • 8:50
 • 9:10
 • 9:30
 • 9:50
 • 10:10
 • 10:30
 • 10:50
 • 11:10
 • 11:30
 • 11:50
 • 12:10
 • 12:30
 • 12:50
 • 13:10
 • 13:30
 • 13:50
 • 14:10
 • 14:30
 • 14:50
 • 15:10
 • 15:30
 • 15:50
 • 16:10
 • 16:30
 • 16:50
 • 17:10
 • 17:30
 • 17:50
 • 18:10
 • 18:30
 • 18:50
 • 19:10
 • 19:30
 • 20:00
 • 20:30
 • 21:00
 • 21:40

 

Tornar