Accessos directes:
Taxi

11.-T-70/90 FM/FN especial

Abonament multipersonal de 90 dies per a membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria general i especial. Ha d'anar acompanyat del DNI i del carnet de família monoparental o nombrosa. Títol d'horari que, disposa d'1 hora i 15 minuts per fer un desplaçament per al títol d'1 zona. Aquest temps augmenta en 15 minuts per cada zona addicional.

Preus 2021

Caducitat i bescanvi dels títols integrats

1 ZONA
39,75 €
* 1 h 15 min
2 ZONES
78,40 €
* 1 h 30 min
3 ZONES
106,75 €
* 1 h 45 min
4 ZONES
137,20 €
* 2 h
5 ZONES
157,70 €
* 2 h 15 min
6 ZONES
167,65 €
* 2 h 30 min

*Temps durant el qual es pot utilitzar el mateix títol de transport una vegada validat.

Punts de venda

  • A les dependències de les estacions de metro, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies.
  • A les estacions d’autobusos interurbans.
  • A les terminals del ServiCaixa.
  • Als estancs i establiments de Travesses i Loteria.
  • Quioscos de premsa.
  • Altres establiments adherits.