Accessos directes:
Taxi

10.-T-JOVE FM/FN general

10.-T-JOVE FM/FN general

Abonament personal de 90 dies per a joves menors de 25 anys que siguin membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria general. Ha d'anar acompanyat del DNI i del carnet de família monoparental o nombrosa. Preu: descompte del 20 % sobre el preu de la targeta T-JOVE.

Preus 2022

Caducitat i bescanvi dels títols integrats

1 ZONA
64,00 €
* 1 h 15 min
2 ZONES
84,15 €
* 1 h 30 min
3 ZONES
118,05 €
* 1 h 45 min
4 ZONES
144,60 €
* 2 h
5 ZONES
165,95 €
* 2 h 15 min
6 ZONES
177,80 €
* 2 h 30 min

*Temps durant el qual es pot utilitzar el mateix títol de transport una vegada validat.

Punts de venda

  • A les dependències de les estacions de metro, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies.
  • A les estacions d’autobusos interurbans.
  • A les terminals del ServiCaixa.
  • Als estancs i establiments de Travesses i Loteria.
  • Quioscos de premsa.
  • Altres establiments adherits.