Accessos directes:
Taxi

T-TRIMESTRE FM/FN especial

T-TRIMESTRE FM/FN especial

Abonament personal de 90 dies per a membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria especial. Ha d'anar acompanyat del DNI i del carnet de família monoparental o nombrosa. Preu: descompte del 50 % sobre el preu de la targeta T-TRIMESTRE.

Preus 2019

Caducitat i bescanvi dels títols integrats

1 ZONA
72,65 €
* 1 h 15 min
2 ZONES
98,25 €
* 1 h 30 min
3 ZONES
137,65 €
* 1 h 45 min
4 ZONES
168,60 €
* 2 h
5 ZONES
193,40 €
* 2 h 15 min
6 ZONES
207,20 €
* 2 h 30 min

*Temps durant el qual es pot utilitzar el mateix títol de transport una vegada validat.

Punts de venda

  • A les dependències de les estacions de metro, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies.
  • A les estacions d’autobusos interurbans.
  • A les terminals del ServiCaixa.
  • Als estancs i establiments de Travesses i Loteria.
  • Quioscos de premsa.
  • Altres establiments adherits.