Accessos directes:
Taxi

Targeta T-4

T-4

Per als posseïdors de la Targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda. Permet fer 10 desplaçaments integrats combinant, metro, FGC, tramvia (Trambaix i Trambesòs) i Autobusos de l'àrea metropolitana de Barcelona, únicament dins de la zona 1. La targeta T4 és un tìtol unipersonal.

Preu

1 ZONA
4,00
* 1 h 15 min.

* Temps durant el qual es poden fer un màxim de tres transbordaments.

Caducitat i bescanvi

L'AMB dóna la possibilitat de canviar aquest títol de viatge integrat que estigui a punt de caducar i de bescanviar-lo per diferents motius i amb aquestes condicions:

 • Es bescanvien els títols de transport no operatius a causa d'un mal funcionament de les màquines de validació.
 • Les targetes malmeses pels viatgers no es bescanvien ni es compensen.
 • La pèrdua o sostracció d'una targeta (incloent-hi les personalitzades) no dóna dret a un bescanvi ni a una compensació.
 • Les targetes caducades adquirides l'any passat que no s'hagin començat a utilitzar es poden bescanviar per targetes de la mateixa classe d'aquest any. Cal dirigir-se als centres d'atenció al client dels principals operadors de transport. La data límit per fer els bescanvis és el 30 de juny d'aquest any.
 • Les targetes caducades i/o utilitzades parcialment no es bescanvien ni es compensen.

Punts de venda

 • Establiments de travesses i loteries
 • Servicaixa
 • Màquines de venda automàtica del metro
 • Quioscos de premsa
 • Estancs
 • Àrea Metropolitana de Barcelona (Oficina d'Atenció al Ciutadà) - També per bescanvis per caducitat.