Accessos directes:
Taxi

Perfil de contractant

Consulti a aquesta secció tota la documentació d´interès relativa als expedients de contractació que tramet l´Àrea Metropolitana de Barcelona.

Tornar

Instruccions internes de contractació

Adjudicació Definitiva

  • Expedient CPS01 / 2014
  • Data: 8 de juliol de 2014

  RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEI DE CONFECCIÓ I LLIURAMENT DE PLÀNOLS I GUIES DE LA XARXA METROPOLITANA DE TRANSPORT DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, PER A LA SEVA EDICIÓ.

  Visualitzar l'expedient Expedient CPS01 / 2014

Adjudicació Provisional

  • Expedient CPS01 / 2014
  • Data: 18 de juny de 2014

  RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEI DE CONFECCIÓ I LLIURAMENT DE PLÀNOLS I GUIES DE LA XARXA METROPOLITANA DE TRANSPORT DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, PER A LA SEVA EDICIÓ.

  Visualitzar l'expedient Expedient CPS01 / 2014

Licitació

  • Expedient CPS 05/2018
  • Data: 7 de març de 2018

  Serveis informàtics per al desenvolupament de la plataforma GIT-Delivery

  Visualitzar l'expedient Expedient CPS 05/2018

  • Expedient CPS 03/2018
  • Data: 26 de febrer de 2018

  Serveis de suport al desenvolupament i programació d'aplicatius informàtics

  Visualitzar l'expedient Expedient CPS 03/2018

  • Expedient CPS26/2017
  • Data: 12 de gener de 2018

  Serveis de neteja i subministrament de consumibles higiènics i material de lavabo per al local d’oficines de AMB INFORMACIÓ I SERVEIS, S.A.

  Visualitzar l'expedient Expedient CPS26/2017

  • Expedient CPS 05/2017
  • Data: 22 de març de 2017

  Prestació de serveis informàtics per al desenvolupament de nous sistemes i manteniment de les aplicacions del sistema d'informació de tarifació social

  Visualitzar l'expedient Expedient CPS 05/2017

  • Expedient CPS 02/2017
  • Data: 28 de febrer de 2017

  Contractació de serveis professionals de suport per a l'execució de projectes tecnològics en els àmbits de T-Mobilitat i del Sistema de Gestió de la Qualitat a AMB Informació i Serveis SA

  Visualitzar l'expedient Expedient CPS 02/2017

  • Expedient CPSUM 06/2016
  • Data: 19 de setembre de 2016

  CPSUM06/2016 - Convocatòria de l'anunci relatiu al contracte de subministrament d’un sistema de seguretat i llur manteniment per al nou local d’oficines d’AMB INFORMACIÓ I SERVEIS, S.A. (abans denominada “Centre Metropolità d’Informació i Promoció del Transport, S.A.” i altrament dita, CETRAMSA), ubicat a Barcelona, Via Laietana, núm. 33, 4t 1a.

  Visualitzar l'expedient Expedient CPSUM 06/2016

  • Expedient CPO 10/2016
  • Data: 13 de setembre de 2016

  CPO10/2016 - Convocatòria de l’anunci relatiu al contracte d’assessoria jurídica, econòmica, fiscal i laboral d’AMB Informació i Serveis S.A.

  Visualitzar l'expedient Expedient CPO 10/2016

  • Expedient CPO 11/2016
  • Data: 13 de setembre de 2016

  CPO11/2016 - Convocatòria per a la contractació d’auditoria de comptes anuals i de compliment de la normativa de contractació pública.

  Visualitzar l'expedient Expedient CPO 11/2016

  • Expedient CPSUM 01/2016
  • Data: 23 de juny de 2016

  Contractació de subministrament de mobiliari per a l’adequació del nou local d’oficines de “Centre Metropolità d’Informació i Promoció del Transport, S.A.” (altrament dita, CETRAMSA), ubicat a Barcelona, Via Laietana, núm. 33, 4t 1a

  Visualitzar l'expedient Expedient CPSUM 01/2016

  • Expedient CPO 01/2016
  • Data: 10 de juny de 2016

  CONTRACTACIÓ D’OBRES D’ADEQUACIÓ DEL NOU LOCAL D’OFICINES DE “CENTRE METROPOLITÀ D’INFORMACIÓ I PROMOCIÓ DEL TRANSPORT, S.A.” (ALTRAMENT DITA, CETRAMSA), UBICAT A BARCELONA, VIA LAIETANA, NÚM. 33, 4T 1A.

  Visualitzar l'expedient Expedient CPO 01/2016

  • Expedient CPS01 / 2014
  • Data: 13 de març de 2014

  CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONFECCIÓ I LLIURAMENT DE PLÀNOLS I GUIES DE LA XARXA METROPOLITANA DE TRANSPORT DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, PER A LA SEVA EDICIÓ

  Visualitzar l'expedient Expedient CPS01 / 2014