Accessos directes:
Taxi

Ofertes de treball

Consulti a aquesta secció tota la documentació d'interès relativa a les ofertes de treball.

Tornar

Ofertes de treball

  • Expedient Recursos 003/2020
  • Data: 24 de desembre de 2020

  CONCURS PÚBLIC PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE RESPONSABLE D’ADMINISTRACIÓ I RECURSOS HUMANS D’AMB INFORMACIÓ I SERVEIS S.A.

  Visualitzar l'expedient Expedient Recursos 003/2020

  • Expedient Recursos - 001/2020
  • Data: 14 de desembre de 2020

  CONCURS PUBLIC PER LA RENOVACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS/IVES, PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A AMB INFORMACIÓ I SERVEIS, S.A.

  Visualitzar l'expedient Expedient Recursos - 001/2020