Accessos directes:
Taxi

Sol·licitud OpenData

Dades personals

Dades personals

Dades del projecte

Funcions a sol·licitar

: informació d’una línia en concret.

: informació de companyies, línies i recorreguts del municipi seleccionat.

: informació d’una línia modificada a partir d’una data seleccionada.

: informació de línies i enllaços a partir d’un municipi seleccionat.

: informació de companyies, línies i recorreguts.

: informació de les incidències existents donat una parada, una línia o una data.

: informació de parades amb línies associades per municipi seleccionat.

: informació de totes les línies modificades a partir d’una data.

: informació dels trams relacionats amb les línies al municipi seleccionat.

: informació del temps teòric d’una línia de bus per la data actual.

Us informem que les vostres dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per donar resposta a les vostres peticions. Les vostres dades no seran cedides a tercers i només seran conservades per obligació legal com a part del registre d'expedients de l'AMB. Per a més informació consulteu la nostra Política de privacitat.

Per tal d’accedir, rectificar o suprimir les vostres dades i exercir la resta dels vostres drets us podeu adreçar, adjuntant un còpia del DNI, a Serveis Jurídics, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, c/ 62, núm. 16-18 edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona o bé per instància genèrica.

Tanmateix, l'acceptació d'aquestes condicions, suposa el consentiment al tractament de les vostres dades personals, per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat AMB_dades.