Accessos directes:
Taxi

Sol·licitud de servei de transport fix: setembre 2021 – agost 2022

Dades personals

Dades personals

 

Tipus de desplaçament

SERVEI SOL·LICITAT

Dies de la setmana que el necessita:

Dies de la setmana que el necessita:

Motiu del servei

Calendari del servei

Us informem que les vostres dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per donar resposta a les vostres peticions. Les vostres dades no seran cedides a tercers i només seran conservades per obligació legal com a part del registre d'expedients de l'AMB. Per a més informació consulteu la nostra Política de privacitat.

Per tal d’accedir, rectificar o suprimir les vostres dades i exercir la resta dels vostres drets us podeu adreçar, adjuntant un còpia del DNI, a Serveis Jurídics, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, c/ 62, núm. 16-18 edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona o bé per instància genèrica.

Tanmateix, l'acceptació d'aquestes condicions, suposa el consentiment al tractament de les vostres dades personals, per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat AMB_dades.

Tràmit:

Anul · lacions de serveis concedits:

Un cop concedit, per anul · lar un servei fix cal trucar al telèfon: 93 486 04 56 . Qualsevol altre missatge que es registri no serà atès. Els serveis es poden anul · lar fins 1h abans de l'hora fixada de recollida.

Motius pels quals es pot demanar servei:

  • - Per assistir a un centre de dia especial per a persones amb discapacitat

  • - Per motius laborals.

  • - Per motius de formació reglada i ocupacional (Superior a l’ensenyament obligatori)

  • - Per realització d’activitats esportives.

Motius pels quals es pot denegar un servei:

  • - Quan el viatge és accessible i es pot fer en transport regular adaptat.

  • - Per manca d’acreditació(targeta de servei de transport especial).

  • - No haver vehicle disponible per a la realització del servei.

  • - Per cometre infraccions en l’ús del servei.

Horaris dels serveis:

7.00 del matí a les 24h de dilluns a dijous feiners i diumenges.

7.00 a 02.00 hores divendres, dissabtes i vigílies de festiu.

Per tal d’afavorir el màxim nombre possible d’usuaris, només es podran sol·licitar 10 serveis setmanals per persona.

Canvis en els serveis:

Cal sol•licitar els canvis per escrit a AMB Informació, Via Laietana, 33, 4art 1a- 08003 Barcelona, o bé per correu electrònic pmr@ambinformacio.cat .

L’IMD autoritzarà l’adjudicació del servei d’acord amb la normativa vigent.

Cal omplir totes les dades demanades per poder procedir a tramitar la sol•licitud.