Accessos directes:
Taxi

Títols de viatge

Els títols de viatge integrats permeten fins a tres transbordaments despenalitzats econòmicament. En cada transbordament és obligat validar-los.

El període de temps que es disposa és d'1 hora i 15 minuts per als títols de transport d'1 zona i s'incrementa en 15 minuts per zona addicional.

Vàlid per a realitzar un viatge en metro (excepte a les estacions de metro Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud), en bus o al funicular de Montjuïc. És un bitllet unipersonal no integrat.

Títol unipersonal i horari, de 10 viatges integrats en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). No és vàlid a les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.

Títol multipersonal i horari, de 8 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). No és vàlid a les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud. Aquest títol entrarà en vigor l’1 de març de 2020.

Títol unipersonal per a persones menors de 25 anys, que permet fer un nombre il·limitat de desplaçaments en tots els mitjans de transport segons les zones que cal travessar (d'1 a 6 zones) durant 90 dies consecutius des de la primera validació.

Abonament personal de 90 dies per a joves menors de 25 anys que siguin membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria especial. Ha d'anar acompanyat del DNI i del carnet de família monoparental o nombrosa. Preu: descompte del 50 % sobre el preu de la targeta T-JOVE.

Abonament multipersonal de 90 dies per a membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria general i especial. Ha d'anar acompanyat del DNI i del carnet de família monoparental o nombrosa. Títol d'horari que, disposa d'1 hora i 15 minuts per fer un desplaçament per al títol d'1 zona. Aquest temps augmenta en 15 minuts per cada zona addicional.

Títol personal i intransferible per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular i del carnet de família monoparental o nombrosa.

Bitllet unipersonal de metro no integrat que permet fer un viatge entre les parades Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud i la resta de la xarxa de metro.

Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular. Vàlid per a les estacions de metro Aeroport T1 i Aeroport T2 de la linia L9 Sud.

Títol multipersonal i horari, de 70 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).

Permet fer un nombre il·limitat de viatges en qualsevol mitjà de transport durant un dia (fins a l'aturada del servei).

La targeta T-aire és una targeta multipersonal de dos viatges integrats d'1 a 6 zones. La seva venda s'activa només els dies de restricció de trànsit per alta contaminació a les màquines automàtiques de les estacions ferroviàries. No és vàlida a les estacions de metro Aeroport T1 i T2 de la línia L9 Sud. Només és vàlida els dies de restricció de trànsit per contaminació i fins la finalització del servei. El preu és l'equivalent de 2 viatges amb la targeta T-10 aplicant un 10% de descompte.

Abonament personal de 90 dies per a joves menors de 25 anys que siguin membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria general. Ha d'anar acompanyat del DNI i del carnet de família monoparental o nombrosa. Preu: descompte del 20 % sobre el preu de la targeta T-JOVE.

Abonament multipersonal de 90 dies per a membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria general . Ha d'anar acompanyat del DNI i del carnet de família monoparental o nombrosa. Títol d'horari que, disposa d'1 hora i 15 minuts per fer un desplaçament per al títol d'1 zona. Aquest temps augmenta en 15 minuts per a cada zona addicional.

Títol personal i intransferible per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular i del carnet de família monoparental o nombrosa.

Títol personal i intransferible, títol horari, de 10 viatges integrats en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones), amb validesa a les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud. Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del titular i de la preceptiva acreditació de treballador/a de l'Aeroport de Barcelona – El Prat Josep Tarradellas.