Accessos directes:

Títols de viatge

Els títols de viatge integrats permeten fins a tres transbordaments despenalitzats econòmicament. En cada transbordament és obligat validar-los.

El període de temps que es disposa és d'1 hora i 15 minuts per als títols de transport d'1 zona i s'incrementa en 15 minuts per zona addicional.

Vàlid per a un viatge en metro o bus. NO INTEGRAT

Permet fer 10 desplaçaments integrats combinant, en cadascun, fins a 4 mitjans de transport.

Targeta multipersonal que permet fer 70 desplaçaments integrats en tots els mitjans de transport segons les zones que cal travessar (d'1 a 6 zones) durant 30 dies consecutius des de la primera validació.

Abonament multipersonal de 90 dies per a membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria general . Ha d'anar acompanyat del DNI i del carnet de família monoparental o nombrosa. Títol d'horari que, disposa d'1 hora i 15 minuts per fer un desplaçament per al títol d'1 zona. Aquest temps augmenta en 15 minuts per a cada zona addicional.

Targeta unipersonal per a persones menors de 25 anys, que permet fer un nombre il·limitat de desplaçaments en tots els mitjans de transport segons les zones que cal travessar (d'1 a 6 zones) durant 90 dies consecutius des de la primera validació.

Abonament personal de 90 dies per a joves menors de 25 anys que siguin membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria general. Ha d'anar acompanyat del DNI i del carnet de família monoparental o nombrosa. Preu: descompte del 20 % sobre el preu de la targeta T-JOVE.

Abonament personal de 30 dies per a membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria especial.Ha d'anar acompanyat del DNI i del carnet de família monoparental o nombrosa. Preu: descompte del 50% sobre el preu de la targeta T-MES.

Targeta unipersonal que permet fer un nombre il·limitat de desplaçaments en tots els mitjans de transport segons les zones a travessar (d'1 a 6 zones)durant 90 dies consecutius des de la primera validació. Més informació per descomptes per a aturats a www.atm.cat

Abonament personal de 90 dies per a membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria general. Ha d'anar acompanyat del DNI i del carnet de família monoparental o nombrosa. Preu: descompte del 20 % sobre el preu de la targeta T-TRIMESTRE

Bitllet unipersonal de metro no integrat que permet fer un viatge entre les parades Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud i la resta de la xarxa de metro.

Títol unipersonal i horari. Permet fer 50 desplaçaments integrats en qualsevol mitjà de transport durant els 30 dies consecutius a la primera cancel·lació.

Abonament multipersonal de 90 dies per a membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria general i especial. Ha d'anar acompanyat del DNI i del carnet de família monoparental o nombrosa. Títol d'horari que, disposa d'1 hora i 15 minuts per fer un desplaçament per al títol d'1 zona. Aquest temps augmenta en 15 minuts per cada zona addicional.

Permet fer un nombre il·limitat de viatges en qualsevol mitjà de transport durant un dia (fins a l'aturada del servei).

Abonament personal de 90 dies per a joves menors de 25 anys que siguin membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria especial. Ha d'anar acompanyat del DNI i del carnet de família monoparental o nombrosa. Preu: descompte del 50 % sobre el preu de la targeta T-JOVE.

Targeta unipersonal vàlida per fer un nombre il·limitat de viatges durant 30 dies consecutius des de la primera validació, a tots els mitjans de transport en una mateixa zona tarifària.

Abonament personal de 30 dies per a membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria general. Ha d'anar acompanyat del DNI i del carnet de família monoparental o nombrosa. Preu: descompte del 20 % sobre el preu de la targeta T-MES.

Abonament personal de 90 dies per a membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria especial. Ha d'anar acompanyat del DNI i del carnet de família monoparental o nombrosa. Preu: descompte del 50 % sobre el preu de la targeta T-TRIMESTRE.