Accessos directes:
Taxi

Títols i tarifes

L’Àrea Metropolitana de Barcelona vol potenciar l'ús del transport públic amb l'objectiu de reduir la utilització del vehicle privat, augmentar la seguretat viària i millorar la qualitat mediambiental. Fer de I’Àrea Metropolitana un àmbit més habitable i adaptat a les necessitats de les famílies és una tasca que treballem dia rere dia.

Les línies d’actuació que segueix l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és introduir millores en el sistema de transport públic que afavoreixin:

  • Facilitar a les persones grans, o amb discapacitats, i que disposin d'escassos recursos econòmics l'accés als serveis de transport metropolitans, com a un estímul per a la participació i la vida ciutadana. Targeta Rosa Metropolitana. +info
  • Introduir millores en el sistema de transport públic que afavoreixin la mobilitat de les persones amb discapacitat per potenciar-ne la integració. Passi Metropolità d'Acompanyant. +info
  • Reduir la contaminació i millorar la qualitat de l'aire de la metròpolis . Targeta Verda Metropolitana. +info
  • Incentivar l’ús del transport públic dels menors de 16 anys, afavorint una mobilitat segura i sostenible. Targeta T16. +info