Accessos directes:

Tarifació social i ambiental

L'objectiu dels títols de tarifació social és facilitar a les persones grans, o amb discapacitats, i que disposin d'escassos recursos econòmics l'accés als serveis de transport metropolitans, com a un estímul per a la participació i la vida ciutadana. La Targeta rosa metropolitana compleix aquest objectiu.

Una altra de les línies d'actuació que segueix l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és introduir millores en el sistema de transport públic que afavoreixin la mobilitat de les persones amb disminució per potenciar-ne la integració; actuació que es tradueix en mesures concretes com ara la creació del Passi metropolità d'acompanyant.

  • Targeta T-16 Informa't de la targeta de transport que permet que els nens i nenes de 4 a 16 anys viatgin gratuïtament.

    Targeta Rosa Metropolitana Consulta les condicions de la targeta de transport que permet que la gent gran (edat variable segons municipi) o amb discapacitat viatgi gratuïtament o amb tarifa reduïda.

  • Targeta T-4 metropolitana Accedeix a les condicions i preu de la T-4 per als posseïdors de la Targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda

    Passi metropolità d'acompanyantConsulta les condicions del Passi metropolità d'acompanyant, que permet utilitzar els serveis de transport públic col·lectiu amb un acompanyant.

  • T-VerdaInforma't de la targeta T-Verda que permet utilitzar de forma il·limitada i gratuïta els serveis de transport públic.