Accessos directes:
Taxi

Àmbit del sistema tarifari integrat

L'àmbit geogràfic del sistema tarifari integrat de l'àrea de Barcelona abasta 253 municipis.

Mapa de zonificació sistema tarifari integrat

Format PDFDESCARREGA