Accessos directes:
Taxi

Millora horària

Dijous 14.02.2019

Afectacions

Línies:
Municipis afectats:
BARCELONA

Incidència

A partir de dijous dia 14 de febrer de 2019, la línia 87 millora la seva freqüència els dies feiners.

 

Tornar