Accessos directes:
Taxi

Bicicleta

Informació per al foment de la mobilitat quotidiana en bicicleta

Xarxa Ciclable a l'àrea metropolitana de Barcelona