Accessos directes:
Taxi

14.-T-USUAL FM/FN general

Títol personal i intransferible per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular i del carnet de família monoparental o nombrosa.

Preus 2022

Caducitat i bescanvi dels títols integrats

1 ZONA
32,00 €
* 1 h 15 min
2 ZONES
43,10 €
* 1 h 30 min
3 ZONES
60,45 €
* 1 h 45 min
4 ZONES
74,05 €
* 2 h
5 ZONES
84,95 €
* 2 h 15 min
6 ZONES
91,00 €
* 2 h 30 min

*Temps durant el qual es pot utilitzar el mateix títol de transport una vegada validat.

Punts de venda

  • A les dependències de les estacions de metro, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies.
  • A les estacions d’autobusos interurbans.
  • A les terminals del ServiCaixa.
  • Als estancs i establiments de Travesses i Loteria.
  • Quioscos de premsa.
  • Altres establiments adherits.