Accessos directes:
Taxi

03.-T-CASUAL

03.-T-CASUAL

Títol unipersonal i horari, de 10 viatges integrats en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). No és vàlid a les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.

Preus 2022

Caducitat i bescanvi dels títols integrats

1 ZONA
11,35 €
* 1 h 15 min
2 ZONES
22,40 €
* 1 h 30 min
3 ZONES
30,50 €
* 1 h 45 min
4 ZONES
39,20 €
* 2 h
5 ZONES
45,05 €
* 2 h 15 min
6 ZONES
47,90 €
* 2 h 30 min

*Temps durant el qual es pot utilitzar el mateix títol de transport una vegada validat.

Punts de venda

  • A les dependències de les estacions de metro, tramvia (Trambaix i Trambesòs), Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies.
  • A les estacions d’autobusos interurbans.
  • A les terminals del ServiCaixa.
  • Als estancs i establiments de travesses i loteria.
  • Quioscos de premsa.
  • Altres establiments adherits.