Accessos directes:

T-MES FM/FN especial

T-MES FM/FN especial

Abonament personal de 30 dies per a membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria especial.Ha d'anar acompanyat del DNI i del carnet de família monoparental o nombrosa. Preu: descompte del 50% sobre el preu de la targeta T-MES.

Preus 2017

Caducitat i bescanvi dels títols integrats

1 ZONA
26,40 €
* 1 h 15 min
2 ZONES
35,50 €
* 1 h 30 min
3 ZONES
49,80 €
* 1 h 45 min
4 ZONES
61,00 €
* 2 h
5 ZONES
70,00 €
* 2 h 15 min
6 ZONES
75,00 €
* 2 h 30 min

*Temps durant el qual es pot utilitzar el mateix títol de transport una vegada validat.

Punts de venda

  • A les dependències de les estacions de metro, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies.
  • A les estacions d’autobusos interurbans.
  • A les terminals del ServiCaixa.
  • Als estancs i establiments de Travesses i Loteria.
  • Quioscos de premsa.
  • Altres establiments adherits.