Accessos directes:
Taxi

Targeta rosa metropolitana

La targeta rosa és un títol de transport de tarifació social, personal i intransferible, amb el qual es pot viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda en els següents serveis de transport públic que operen a la zona tarifària 1 del sistema tarifari integrat:

 • Línies d'autobusos metropolitans de TMB
 • Línies d'autobusos metropolitans, llistades al desplegable de la pàgina d’informació de Bus del nostre portal web. (Excepte la línia Pa1) Més informació
 • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (dins la zona tarifària del sistema tarifari integrat)
 • Metro
 • Trambaix
 • Trambesòs
 • Funicular de Montjuïc

En queden excloses les línies singulars Aerobús, telefèrics, funicular Tibidabo, Tramvia Blau, Bus Turístic i serveis especials.

Hi ha dues modalitats: Targeta rosa metropolitana gratuïta o Targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda.

Contacte

Per a qualsevol petició d'informació, reclamació o suggeriment de la Targeta Rosa pot trucar al telèfon 900 700 077, de dilluns a divendres a 9 a 14 hores, o fer servir el nostre formulari web, fent clic al següent enllaç:

Formulari web

Requisits

 1. Cal estar empadronat en un dels municipis de la taula següent.
 2. Cal tenir l'edat requerida en funció de cada municipi, tal com s'indica en la taula següent, o estar en possessió del certificat de reconeixement de la discapacitat igual o superior al 33% de L'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) de la Generalitat de Catalunya
 3. El certificat de l'ICASS es pot sol·licitar al Centre d'Atenció a Disminuïts (CAD) que li correspongui. Per més informació sobre el certificat podeu trucar al telèfon 012 del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

  * Seleccioni el seu municipi per a més informació sobre edat requerida i sol·licituds disponibles. 4. Tenir uns ingressos econòmics bruts anuals per tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes, etc.):

  T.ROSA GRATUÏTA: Iguals o inferiors a 8.699,46€ per a ser beneficiari de la Targeta rosa metropolitana gratuïta.

  T.ROSA REDUÏDA / T4: Iguals o inferiors al doble del mateix valor ( 17.398,92€) per a ser beneficiari de la Targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda. Més informació

  Els ingressos del sol·licitant són el resultat de dividir els ingressos conjunts de la unitat familiar a la qual pertany entre el seu nombre de membres. Es consideren membres de la unitat familiar els dos cònjuges i els fills menors de 18 anys. (S’entén com a unitat familiar la definida en l’article 82 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques)

  Més informació

Puja

Com es pot aconseguir?

La tramitació es pot dur a terme de manera presencial o per correu postal

Tràmit presencial o correu postal:

Els impresos de sol·licitud i sobre de resposta estan disponibles a l'apartat Requisits, un cop seleccioneu el municipi on estigui empadronat. També es poden recollir a l'Ajuntament, juntament amb el sobre resposta.

Un cop emplenat i signat, l'imprès de sol·licitud s'ha d'enviar per correu postal utilitzant el sobre resposta.

Únicament en el cas de Barcelona, també es pot lliurar a les dependències municipals.

Tràmit mitjançant formulari web:

Accediu a la sol·licitud online disponible

Un cop emplenades les dades i enviada la sol·licitud, imprimiu una còpia de la sol·licitud, signeu degudament i envieu-la a Targeta Rosa utilitzant el sobre resposta.

En el cas que disposi de signatura digital, envieu la sol·licitud signada electrònicament en format PDF, DOCX o ODT mitjançant el següent formulari web.

IMPORTANT

En cas de denegar la consulta de l'AMB a altres administracions públiques o bé si les dades actuals són diferents de l'última declaració de renda cal adjuntar fotocòpies de la documentació que acrediti els ingressos actuals o els canvis de situació de sol·licitant i del cònjuge, si n'hi ha:

 • Imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat
 • DNI o NIE
 • Padró
 • Darrera declaració de renda (conjunta o individual) o certificat negatiu
 • Darrera nòmina
 • Prestació atur o per a majors de 52.
 • Certificat de prestacions socials públiques (tant si es percep com si no es percep)
 • Acreditació de la condició de persona amb discapacitat (Certificat de reconeixement de discapacitat expedit pel SISPAP), si es tracta de persones discapacitades menors de l'edat requerida en cada municipi.
 • Altre documentació per poder finalitzar el tràmit (sentència divorci, registres civil ...)

Puja

Observacions

La Targeta Rosa Metropolitana Gratuïta té actualment un cost inicial de 6,96€/any i es renova anualment.

El pagament es pot pagar en efectiu en les oficines de: CaixaBank, Banc de Sabadell.

Es pot fer efectiu en qualsevol de les 2.393 oficines de Correus (aquest servei té un cost fix d'1,95 euros).

Pagada la primera targeta, les renovacions es poden domiciliar.

La Targeta Rosa Metropolitana de Tarifa Reduïda actualment no té cap cost i es renova cada tres anys. És una targeta acreditativa que permet comprar les Targetes T-4 que permet fer 10 desplaçaments integrats combinant, Metre, FGC, tramvia (Trambaix i Trambesòs) i els Autobusos de l'àrea Metropolitana de Barcelona, només dins de la zona 1. La targeta T4 és un títol unipersonal.

En cas de pèrdua o robatori cal posar-se en contacte amb el telèfon gratuït d'informació: 900 70 00 77 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h). La fabricació de la targeta perduda o robada tindrà un cost d'emissió i gestió que correspon al cost de la targeta substituïda.

Puja

T4

Preu

1 ZONA
4,00
* 1 h 15 min.

* Temps durant el qual es poden fer un màxim de tres transbordaments.

Caducitat i bescanvi

L'AMB dóna la possibilitat de canviar aquest títol de viatge integrat que estigui a punt de caducar i de bescanviar-lo per diferents motius i amb aquestes condicions:

 • Es bescanvien els títols de transport no operatius a causa d'un mal funcionament de les màquines de validació.
 • Les targetes malmeses pels viatgers no es bescanvien ni es compensen.
 • La pèrdua o sostracció d'una targeta (incloent-hi les personalitzades) no dóna dret a un bescanvi ni a una compensació.
 • Les targetes caducades adquirides l'any passat que no s'hagin començat a utilitzar es poden bescanviar per targetes de la mateixa classe d'aquest any. Cal dirigir-se als centres d'atenció al client dels principals operadors de transport. La data límit per fer els bescanvis és el 30 de juny d'aquest any.
 • Les targetes caducades i/o utilitzades parcialment no es bescanvien ni es compensen.

Punts de venda

 • Establiments de travesses i loteries
 • Servicaixa
 • Màquines de venda automàtica del metro
 • Quioscos de premsa
 • Estancs
 • Àrea Metropolitana de Barcelona (Oficina d'Atenció al Ciutadà) - També per bescanvis per caducitat.

Puja

Més informació

Els ciutadans empadronats a Barcelona, amb la Targeta rosa poden accedir gratuïtament o a preus reduïts als museus i exposicions municipals, al Parc Zoològic i a les instal·lacions esportives municipals.

Més informació

Puja