Accessos directes:
Taxi
Imatge

Atenció:

Els títols amb caducitat compresa entre gener i juny de 2020 de Targeta Rosa Metropolitana, Passi Metropolità d’Acompanyant seran vàlids a les màquines validadores del sistema de transport, fins al 31 de juliol de 2020.
Els usuaris posseïdors de targetes amb caducitat posterior a 31 de Juliol de 2020, rebran abans de la caducitat, la nova targeta.
En cas de no disposar de la nova targeta, cal posar-se en contacte amb el departament de Tarifació Social 900 70 00 77.

Targeta Rosa Metropolitana

La targeta rosa és un títol de transport de tarifació social, personal i intransferible, amb el qual es pot viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda en els següents serveis de transport públic que operen a la zona tarifària 1 del sistema tarifari integrat.

Hi ha dues modalitats: Targeta rosa metropolitana gratuïta o Targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda.