Accessos directes:
Taxi

Targeta rosa Barcelona

La targeta rosa és un títol de transport de tarifació social, personal i intransferible, amb el qual es pot viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda en els següents serveis de transport públic que operen a la zona tarifària 1 del sistema tarifari integrat:

 • Línies d'autobusos metropolitans de TMB
 • Línies d'autobusos metropolitans, de les següents empreses concessionàries de l'AMB, dins de la zona tarifària 1: TUSGSAL, BAIXBUS (Mohn, Oliveras i Rosanbus), SOLER I SAURET (línies urbanes de Sant Feliu, Esplubus, JustTram i JustMetro), AUTHOSA, UTE Hispano Igualadina, SL-Empresa Monforte, SA-Castromil, SA (Línia 88) i TCC2 (PR4)
 • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (dins la zona tarifària 1 del sistema tarifari integrat)
 • Metro
 • Trambaix
 • Trambesòs
 • Funicular de Montjuïc

En queden excloses les línies singulars Aerobús, telefèrics, funicular del Tibidabo, Tramvia Blau, Bus Turístic i serveis especials.

Hi ha dues modalitats: Targeta rosa metropolitana gratuïta o Targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda.

Amb la Targeta rosa es pot accedir gratuïtament o a preus reduïts als museus i exposicions municipals, al Parc Zoològic i a les instal·lacions esportives municipals.

Contacte

Per a qualsevol petició d'informació, reclamació o suggeriment de la Targeta Rosa pot trucar al telèfon 900 700 077 o fer servir el nostre formulari web, fent clic al següent enllaç:

Formulari web

Requisits

 1. Estar empadronat al municipi de Barcelona.
 2. A partir de 60 anys o menors de 60 anys, tenir el certificat de reconeixement de la discapacitat igual o superior al 33% de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) de la Generalitat de Catalunya o la targeta acreditativa de la discapacitat.

  El certificat de l'ICASS es pot sol·licitar al Centre d'Atenció a Disminuïts (CAD) que li correspongui. Per a més informació sobre el certificat podeu trucar al telèfon 012 del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

 3. Cal tenir uns ingressos econòmics bruts anuals per tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes, etc.) iguals o inferiors a 8.699,46€, per ser beneficiari de la Targeta rosa metropolitana gratuïta, o bé iguals o inferiors al doble del mateix valor (17.398,92€) per ser beneficiari de la Targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda.

  Els ingressos del sol·licitant són el resultat de dividir els ingressos conjunts de la unitat familiar a la qual pertany entre el seu nombre de membres. Es consideren membres de la unitat familiar, en termes generals, els dos cònjuges i els fills menors de 18 anys. (S’entén com a unitat familiar la definida en l’article 82 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques).

Pujar

Tràmits

Cal lliurar la documentació fent servir el sobre resposta que podreu trobar en el següent enllaç o bé al registre de la seu del districte de residència, la documentació següent:

 1. Imprès de sol·licitud omplert i signat (facilitat a les dependències municipals)
 2. Cal lliurar la sol·licitud utilitzant el sobre de resposta o bé, lliurar-la a les Oficines d'Atenció al Ciutadà dels ajuntaments.

Pujar

Observacions

La targeta rosa metropolitana té un preu anual de 6,96 € per al 2021 i es renova anualment.

La Targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda actualment no té cap cost i es renova cada tres anys. És una targeta acreditativa que permet comprar les Targetes T-4 , les quals permeten validar el bitllet de transport en cada trajecte realitzat en la xarxa de transport públic de la zona tarifària 1 del sistema integrat (permet transbordament). En cas de pèrdua o robatori cal posar-se en contacte amb el telèfon gratuït d'informació: 900 70 00 77 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h). La fabricació de la targeta perduda o robada tindrà un cost d'emissió i gestió que correspon al cost de la targeta substituïda.

Pujar

Més informació

Guia de serveis i nous avantatges:

http://www.bcn.cat/targetarosa

Pujar