Accessos directes:
Taxi

Ofertes de treball

Consulti a aquesta secció tota la documentació d'interès relativa a les ofertes de treball.

Tornar

Ofertes de treball

    • Expedient EXP.001/2022
    • Data: 5 d'abril de 2022

    CONCURS PÚBLIC PER LA RENOVACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS/IVES, PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A AMB INFORMACIÓ I SERVEIS, S.A.

    Visualitzar l'expedient Expedient EXP.001/2022